Right, Wrong, Good Bad, POD & POC, All 9, Shorts, Boys and Beyonds

“De Toverspreuk” van Access Consciousness.

Wil jij dat er dingen voor je veranderen? Vraag er om! Ook al zul jij nooit de oorzaak van je “probleem”  weten, dat hoeft ook niet,  je kunt erop vertrouwen dat de Clearing Statement de energetische lading aanpakt.

Daarna kun jij van uit neutraliteit kiezen voor wat jij NU wilt.

Met dank aan Merlijn Wolsink hier uitleg van de Clearing Statement.

Staat voor alles en overal waar je je mee geïdentificeerd, verbonden of ingestemd hebt, of je verzet of gereageerd hebt op iets wat Goed of Fout, Juist of Slecht was. Zelfs het denken dat iets goed is houdt je vast op dezelfde plek en snijdt je af van het vermogen om je bewust te zijn van alle andere (oneindige) mogelijkheden en keuzes die we tot ons beschikking hebben.

Het vernietigingspunt: waar een gedachte, gevoel, oordeel, waarneming, beslissing, gedraging, projectie, verwachting etc. je schade heeft gedaan/toe gebracht om datgene wat je wilt “clearen” in stand te houden.
Dus alles wat je hebt gedaan om het onkruid wat je tuin verziekt in stand te houden (wat het zaadje dus veroorzaakt heeft).

Punt van creatie: waar een gedachte, gevoel, oordeel, waarneming, beslissing/besluit, gedraging, projectie, verwachting etc. begonnen is. Dus daar waar het zaadje van je probleem geplant is.

Staat voor alle 9 lagen die we aanspreken in deze energetische schoonmaak.

1

Hoe hebben we dit goed, juist, perfect en correct of verkeerd, fout, slecht, verschrikkelijk, gemeen en vals gemaakt?

2

Hoe verkleint dat ons?

3

Hoe maakt dat ons absoluut, totaal, onherroepelijk, oneindig, compleet en eeuwig zinloos/nutteloos?

4

Wat zijn de beloningen die dit goed, juist, perfect en correct of fout, slecht, verschrikkelijk, gemeen en vals maken?

5

Welke keuzes hebben we gemaakt en maken we?

6

Welke creaties creëren de verplichtingen en beloftes aan de creatie van onze beperkingen?

7

Hoeveel beperkingen van dimensionaliteit houden dit in stand?

8

Hoeveel controle, definities, beperkingen, vormen, structuren, belangen, lineairiteiten, concentriciteiten van jou houden dit in stand?

9

Wat wil je niet vernietigen dat dit in bestaan houdt?

De bedoeling, wat is er zinvol en zinloos aan dit? Wat is hier de straf en/of de beloning voor? Wat betekent het voor ons? Hoe maken we het zinloos? Waar straffen we en martelen we onszelf voor in relatie ermee? Wat is de beloning daar voor? Hoeveel lagen en geen-lagen hebben we in verband ermee? “Shorts” is de afkorting hiervoor. Hoe veel zinloos bla bla hebben we in relatie met…?

We denken vaak dat we voor het oplossen van problemen de lagen moeten afpellen van waar de oorzaak en oplossing tot ons probleem zit, zoals het afpellen van een ui. Wat als dat proces je zelfhelende vermogen vertraagt/in de weg staat omdat je nooit tot de kern lijkt te komen? Wat als je probleem meer is als bellenblazen. ls er een bel uiteenspat vormt er zich weer een andere, en nog een, en nog een. De enige manier om de bellen te laten stoppen met vormen is door te stoppen met blazen. Dus, in plaats van je probleem te zien als het afpellen van een ui, waarom niet gewoon de energie elimineren die blijft blazen, zodat je het niet langer in stand houdt? De bellen zijn “Boys in the Hood” genoemd. Nu is dit afgekort naar “Boys”.

Doorgaans een sensatie of gevoel, zelden een emotie of gedachte.. Een moment dat je adem stokt, of hart lijkt te stoppen. Een “Oh My God” moment, voorbij aan geloof, realiteit, verbeelding, begrip of denkbeeld, waarneming, rationalisering, vergiffenis en alle andere vormen van “voorbij aan ”.